Şirketin yeni reklamcılık politikasında ayrımcılığa yer yok. Yeni duyuru, reklamverenlerin “ırk, renk, ulusal köken, din, yaş, cinsiyet, cinsel tercih, cinsel kimlik, aile statüsü gibi kişisel özelliklere” dayalı ayrımcılık yapamayacağını belirterek, ayrımcılığı açık bir şekilde yasaklıyor. Ayrıca, Facebook şu anda ayrımcılıkla mücadelede uzmanlaşmış devlet kurumları ve sivil toplum kuruşları ile birlikte yeni bir eğitim sayfası da kuracak.