Editör ve İçerik Sorumluları

İlkan Akgül – Emre Saklıca

Özel Teşekkür

Sarphan Uzunoğlu

Tansu Günay

Ahmet Sabancı

Yunus Anıl Yılmaz

Mehtap Sürücü

Orhan Şener